Elektrische keuring

Energie-expert Boudewijn Heylen biedt u een elektrische keuring in de regio Antwerpen-Mechelen aan. De service is goedkoop. U kan rekenen op een snelle uitvoering.

Na de elektrische keuring ontvangt u een gedrukt verslag.

Wanneer is een keuring van de elektrische installatie verplicht?

Een keuring van de huishoudelijke elektrische installatie is verplicht bij:

 • verkoop van een woning of appartement met een elektrische installatie van voor 1 oktober 1981
 • de aansluiting van:
  • een nieuwe installatie
  • een uitbreiding van installaties
  • een belangrijke aanpassing van installaties
  • een tijdelijke installatie (bv. Werfkasten)
 • ieder verzoek tot verzwaring van de aansluiting
 • Om de 25 jaar

De keuring van de elektrische installaties is verplicht in de drie Gewesten.

Werkwijze elektrische keuring:

Het uitvoeren van de elektrische keuring omhelst twee grote luiken:
 • Uitvoeren van de opgelegde metingen: aardspreidingsweerstand, continuïteit van de installatie, isolatiemeting en werking van de verliesstroomschakelaars
 • Visuele controle: rondgang in de woning om de installatie te toetsen voor onder andere nazicht beschermingsvolumes, stopcontacten, aarding van de toestellen, aard van de gebruikte leidingen en hun bijhorende secties, …
De inspecteur komt ter plekke op een overeengekomen tijdstip langs en controleert de elektrische installatie. De opmeting neemt ongeveer een half uur tot een uur in beslag afhankelijk van het type woning. U ontvangt een officieel certificaat.

Kostprijs elektrische keuring:

De kostprijs voor het opmaken van een elektrische keuring is 125 €. Voor meerdere appartementen dient u een offerte op maat op te vragen.