Werkwijze

De energiedeskundige in de regio Antwerpen-Mechelen maakt met u een afspraak op een moment dat voor u het beste past. Het is niet verplicht om aanwezig te zijn. Afspraken kunnen gemaakt worden tussen 8 uur en 20 uur. En dit op elke dag van de week.

Inspectie ter plaatse

De energiedeskundige verzamelt de invoergegevens, die noodzakelijk zijn voor het berekenen van het energieverbruik en het energieprestatiecertificaat (EPC-attest) tijdens het plaatsbezoek. Bij de inspectie wordt het volume van het gebouw opgemeten, evenals de afmetingen van de ramen en deuren. De opbouw van de wanden, vloeren en het dak wordt bepaald.

Om het globale energieverbruik van de woning te kunnen bepalen, maakt de energiedeskundige een inventarisatie van de verwarmingsinstallatie, de warmwaterproductie, ventilatietechnieken en hernieuwbare energie op.

Afhankelijk van het type woning neemt de opmeting en vaststellingen ongeveer 1 uur in beslag.

Energieprestatiecertificaat berekenen

De erkende energiedeskundige verwerkt de verzamelde gegevens op kantoor en berekent het energieverbruik. Vervolgens zet de energiedeskundige deze gegevens in de energieprestatiedatabank. Het EPC-getal wordt berekend door het jaarlijks primair energieverbruik te delen door de bruikbare oppervlakte. Hoe lager het EPC-getal op het energieprestatiecertificaat, hoe lager het energieverbruik van de wooneenheid is. Een EPC-getal van 153 wilt bijvoorbeeld zeggen dat men een superzuinige woning heeft. Een EPC-getal van bijvoorbeeld 895 geeft aan dat men veel energie zal verbruiken om de woning te verwarmen.

Afhankelijk van het type woning neemt dit nog eens 1.5 tot 3 uur in beslag. Hier kan U een voorbeeld van een EPC rapport downloaden.

Aanbieding van EPC attest bij het Vlaams Energieagentschap (VEA)

De energiedeskundige biedt het energieprestatiecertificaat elektronisch aan bij het Vlaams Energieagentschap (VEA).
Het Vlaams energieagentschap stuurt het EPC-certificaat met aanbevelingen naar de energiedeskundige.